Styrelseverktyget

bättre koll med styrelseverktyget!
  • Avtalsbevakning
  • Budgetverktyg
  • Ekonomiska rapporter

Via inloggning på vår hemsida har styrelsen tillgång till vårt verktyg där vi samlar viktiga dokument på ett och samma ställe.

Dokumenthantering - Föreningens viktiga avtal, dokument, årsredovisningar mm läggs upp här
Avtalsbevakning - Samtliga era avtal finns här under bevakning så att ni kommer ihåg att säga upp eller omförhandla i tid när avtalen löper ut eller ska förlängas.
Budgetverktyget -  Här kan ni själva kan simulera hur förändringar på olika kostnadsområden påverkar föreningens resultat.
Ekonomiska rapporter - Varje kvartal kommer uppdaterade ekonomiska rapporter