Bättre ränta

Vi gör allt för att förbättra era lånevillkor!
  • Genomgång av befintliga villkor
  • Tar in offerter och förhandlar med banker
  • Föreslår lösningar som ger låga kostnader

För många föreningar är räntekostnaderna den största kostnadsposten. Många föreningar har också för dåliga villkor på sina lån. Förbättrade räntevillkor och en översyn av bindningstider kan ge stora besparingar.

Så jobbar vi för att förbättra era lånevillkor:

Det finns ingen magisk formel för att förbättra villkoren men det som gör att vi ofta lyckas är:

Koll på marknaden - Vi vet vilka villkor som är möjliga att uppnå
Engagemang -  Viljan att nå resultat
Att aldrig vara nöjd - Vi jagar låga kostnader. Det ger ett starkt fokus på era räntekostnader.