Ekonomisk förvaltning

Trygg förvaltning och lägre kostnader!
  • Låga arvoden ofta 30-40% lägre
  • Förbättrade lånevillkor
  • Genomgång av befintliga avtal

Den ekonomiska förvaltningen innehåller förstås alla delar som bostadsrättsföreningar normalt vill ha hjälp med, aviseringar, löpande bokföring, hantering av leverantörsfakturor, betalningar, administration av lägenhetsförteckning, överlåtelser etc.

Minst lika viktig är vårt engagemang för låga kostnader, något vi jobbar hårt för genom mycket konkurrenskraftiga arvoden för den ekonomiska förvaltningen samt att vi engagerar oss för att sänka era räntekostnader.